3. szám - Felhívás: Téren és réten. Városi parkok, zöldövezetekDefiníciók elemzésével kezdjük szerzőtársaink invitálását az Átjáró folyóirat következő számához. Célunk mindezzel egy olyan jellegű keret kijelölése, amely szilárd ráma helyett valamiféle elasztikus, majdhogynem a végtelenségig tágítható „kisgömböcként” öleli fel az aktuális témánk tartalmi elemeit.

 A Magyar Nagylexikon (szerk. Glatz Ferenc és mások. Budapest, 2002. Tizennegyedik kötet, 543. oldal) szikár szócikke szerint egyfelől a „park: nagy kiterjedésű, növényekkel változatosan betelepített, több funkciót szolgáló terület. Lényege a növényegyüttesekből formált szabadtér-struktúra, az egymáshoz kapcsolódó, felülről nyitott kerti terek rendszerének kialakítása. A park különböző rendeltetésű kertek együttese. Tájépítészeti alkotás, növény-tér kompozíció, amelynek kialakítása építészeti, ökológiai, növényalkalmazási szempontok szerint történik, esztétikai értéke legalább olyan jelentős, mint a használhatósága. (….)”.
Az „Átjáró” folyóirat – önként vállalt küldetésének szellemében – ugyanúgy kíváncsi az egyéni élményre, privát érzékelésre, a hétköznapok szemmagasságára, mint a tudományos kézikönyvek egzakt meghatározásaira, ezért az olyan városi területek és létesítmények is érdekelnek bennünket, melyek nem felelnének meg az idézett és idézendő definíciók összes kritériumának, a helyi hagyomány és közvélemény mégis parkként vagy zöldövezetként azonosítja mindazokat. A szakirodalom – funkció, kiterjedés, a növényzet jellege alapján – konkrétan megkülönbözteti a városi környezet különféle összetevőit, a felületek használói mégis megengedhetik maguknak mondjuk azt, hogy a közkertet ligetnek, a parkot térnek nevezzék. Érdekes a keletkezés-történet, a jelen, virágzás vagy pusztulás, fenntarthatóság, fejlesztési tervek és még sorolhatnánk. Egyetlen pergola, vurstli, sétány, csónakázótó, szökőkút, cserjés vagy díszkert sorsa ugyanolyan tanulságos lehet, mint a több hektárra terjedő klasszikus közcélú park kerek egész története. A védett kertépítészeti műemlékekhez hasonlóan strandfürdők, vidámparkok, játszóterek, állatkertek is szerepelhetnek az elemzett városi zöldfelületek sorában.        

Parkok, zöldövezetek – első ránézésre önkényesnek tűnhet a párosítás, a szakirodalom viszont a közparkok altípusaként azonosítja a lakóterületi parkokat, vagyis a lakótelepeket övező parkosított tereket, zöldfelületeket. Szőlőshegyeket, ligetes lankákat elfoglaló panel-lakótelepek ugyanúgy, mint az elit kertvárosi utcák vagy a nagyobb település által közigazgatásilag bekebelezett üdülők, hétvégi házas külterületek is tekinthetők zöldövezeteknek, és mindezek érdekelnek is bennünket! A rend kedvéért idézzük a lexikon szócikkét, miszerint „zöldövezet: a település olyan lakóterülete, ahol nagy tömegű növényzettel fedett zöldfelület van, ezért helyi klímája előnyös, és területén a városi környezet kedvezőtlen hatásai kevésbé érvényesülnek. A növénytömeg és a zöldfelület magas arányát a terület telekalakítási és beépítési módja határozza meg. A zöldövezet hátránya, hogy koncentrált, központi városi funkciók a területén nem találhatók” (Magyar Nagylexikon, szerk. Vizi E. Szilveszter és mások. Budapest, 2004. Tizennyolcadik kötet, 876. oldal). Földrajzi tekintetben hazai és külföldi példák egyaránt fontosak lehetnek, a Hyde Parktól Sóstófürdőig, Beverly Hillstől Lyukóbányáig bármely terület tanulmány- vagy esszészintű bemutatását örömmel fogadjuk.

Illusztrációkkal ellátott kéziratokat várunk tehát, melyek részletezik például a fent körvonalazott városképi összetevők    
-          történeti, antropológiai, városszociológiai, építészet-történeti elemzését;
-          aktuális megítéltségét, helyét a „mentális térképeken”;
-          a város szerkezetében betöltött funkcióját, társadalmi szerepét;
-          képzőművészeti, vizuális megjelenítését az olajfestményektől a képeslapokon keresztül napjaink rajzfilm- és képregénykultúrájáig (lásd például „Parkműsor/ Regular Show”, amerikai rajzfilmsorozat, J. G. Quintel alkotása/ Cartoon Network Studios, 2010-2013);
-          emlékezetét, szépirodalmi, színház- és filmtörténeti összefüggéseit;
-          a város fenntartható fejlődésében betöltött szerepét;
-          jövőjével kapcsolatos elképzeléseket, terveket.

Témánk vitathatatlanul „örökzöld”, mindnyájunknak fontos, ekképpen az építészektől az antropológusokig, költőktől a grafikusokig, történészektől az urbanistákig, parkőröktől a házfelügyelőkig, dísznövénykertészektől a lépcsőházi közös-képviselőkig bárki érintve érezheti magát, ezért nagyon bízunk abban, hogy a beérkező kéziratok sokszínűsége és bősége alapján az őszi kertjeinkre asszociálhatunk! (Vö. Jardins en automne/Őszi kertek, francia-olasz-orosz filmszatíra, 2006. Rendezte: Otar Joszeliani.)


A kéziratokat 2014. május 31-ig várjuk a szerkesztőség atjaro.info@gmail.com címére.