Szerzőinknek


Kérjük szerzőinket, hogy:
- a kéziratokat elektronikus formában juttassák el a szerkesztőség: atjaro.info@gmail.com      címére
- a dolgozatokat Times New Roman CE betűtípusban, 12-es betűmérettel, másfeles    sortávolsággal, sorkizárással, de oldaltörések, sorkihagyások és tabulátorok használata           nélkül küldjék be.
- az írások mellé szánt fényképeket, kérjük jpg. vagy tiff. formátumban csatolni.

Hivatkozások:
A hivatkozás minden esetben lábjegyzetben történjen.
A lábjegyzetben a szerző neve, a kiadás éve és az oldalszám szerepeljen.
pl. Weis 1931: 121.

Hivatkozott irodalom:
Önálló kötet:
pl: Weis István 1931: A mai magyar társadalom. Budapest.

Tanulmánykötetből:
Páládi-Kovács Attila 2003: Az ipari munkásság néprajzi kutatása. In: Horváth Sándor- Pethő László- Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörténet-munkásantropológia. Budapest. 26-35.

Folyóiratból:
Tóth Imre 2009: A polgári arisztokrata. Kánya Kálmán jellemrajza a kezdetektől a miniszteri posztig. In: Aetas (24.) 2. 23-43.

Internetes hivatkozás:
Tötszegi Tekla: Ruhatár és státuszteremtés a kalotaszegi Mérán. In: Korall http://epa.oszk.hu/00400/00414/00026/pdf/korall_35_043-071.pdf. (Utolsó letöltés: 2012. július 25.)